Tynset opplæringssenter

Tynset opplæringssenter tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og introduksjonsprogram. Tjenesten koordinerer bosetting av flyktninger som bosettes i kommunen, gir veiledning og praktisk bistand til asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere.

Har du lyst til å bli kjent med nye Tynsetinger? Ta kontakt med Tynset frivilligsentral, og bli med og gjør en forskjell for andre som gjerne ønsker å bli kjent med deg og bygda vår.

Lover/lenker til Lovdata

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
Integreringsloven
Last ned https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127

Forskrift til integreringsloven
Last ned https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-15-2912

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Last ned https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Last ned https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95
Last ned Utlendingsloven
Last ned Statsborgerloven

 

Kveldsundervisning

Kveldskurs i norskopplæring

Tirsdag 18. januar 2022 starter nytt norskkurs ved Nord- Østerdal videregående skole.

Tid tirsdag kl 16.30- 19.00

Periode:  våren 2022

Lærer: Ivar Sagbakken

For påmelding, ta kontakt med Betina Veslehaug, Nord-Østerdal videregående skole/ Senter for voksnes læring

Telefon: 900 35 301
E-post: betina.veslehaug@innlandetfylke.no

Introduksjonsprogram

Last ned skjema/søknad (PDF, 25 kB)om introduksjonsprogram

Regler og innhold for introduksjonsprogrammet
Brosjyrer og lydfiler på flere språk kan lastes ned her: Last ned velkommen til introduksjonsprogrammet / IMDi

Kartleggingsfilmer om tidlig kvalifisering:

  • Kartlegging av medbrakt kompetanse
  • Informasjonsfilm om integreringsmottak
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap i mottak

Last ned informasjonsfilmer om tidlig kvalifisering / IMDi

Ny i Norge

 

Offentlige karrieresentre

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

 

Aktivitet

BUA Tynset er et utstyrsbibliotek hvor alle kan låne sport- og fritidsutstyr helt gratis   Last ned www.bua.io

 

 

Kontakt

Svanhild Næverdal
Rektor
E-post
Telefon 62 48 52 76
Mobil 489 54 089
Ullrica Cecilie Isacsson
Utviklingsleder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen
E-post
Telefon 474 82 218
Mobil 416 74 392

Adresse

Sjukehusveien 8

2500 Tynset