Tynset opplæringssenter

Tynset opplæringssenter tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og introduksjonsprogram. Tjenesten koordinerer bosetting av flyktninger som bosettes i kommunen, gir veiledning og praktisk bistand til asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere.

Har du lyst til å bli kjent med nye Tynsetinger? Ta kontakt med Tynset frivilligsentral, og bli med og gjør en forskjell for andre som gjerne ønsker å bli kjent med deg og bygda vår.

Lover/lenker til Lovdata

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
Integreringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127

Forskrift til integreringsloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-15-2912

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95
Utlendingsloven
Statsborgerloven

 

Kveldsundervisning

Tynset opplæringssenter arrangerer ingen kveldskurs i norskopplæring høsten 2021. For påmelding og deltakelse på våre norsk-kurs på dagtid, ta kontakt med Tynset opplæringssenter. Se kontaktinformasjon under informasjon om norsk og samfunnskunnskapsopplæring

Ansatte Tynset opplæringssenter
Introduksjonsprogram

Skjema/søknad (PDF, 25 kB)om introduksjonsprogram

Regler og innhold for introduksjonsprogrammet
Brosjyrer og lydfiler på flere språk kan lastes ned her: Velkommen til introduksjonsprogrammet / IMDi

Kartleggingsfilmer om tidlig kvalifisering:

  • Kartlegging av medbrakt kompetanse
  • Informasjonsfilm om integreringsmottak
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap i mottak

Informasjonsfilmer om tidlig kvalifisering / IMDi

Ny i Norge

 

Offentlige karrieresentre

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

 

Skjema
Søknadsskjema eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne
Søknad om fritak til plikt om opplæring
Søknad om realkompetansevurdering
Søknad om introduksjonsprogram

 

Aktivitet
 

BUA Tynset er et utstyrsbibliotek hvor alle kan låne sport- og fritidsutstyr helt gratis   www.bua.io

 

 

Kontakt

Svanhild Næverdal
Rektor
E-post
Telefon 62 48 52 76
Mobil 988 27 942
Ullrica Cecilie Isacsson
Utviklingsleder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen
E-post
Telefon 62 48 52 78
Mobil 416 74 392

Adresse

Sjukehusveien 8

2500 Tynset