Tynset opplæringssenter

Tynset opplæringssenter tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og introduksjonsprogram. Tjenesten koordinerer bosetting av flyktninger som bosettes i kommunen, gir veiledning og praktisk bistand til asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente innvandrere og arbeidsinnvandrere.

Har du lyst til å bli kjent med nye Tynsetinger? Ta kontakt med Tynset frivilligsentral, og bli med og gjør en forskjell for andre som gjerne ønsker å bli kjent med deg og bygda vår. Gå til Tynset frivilligsentral for mer informasjon.

Ukraina

Lover/lenker til Lovdata

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)
Integreringsloven
Gå til https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127

Forskrift til integreringsloven
Gå til https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-15-2912

Kapittel 6A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34
Gå til Integreringsloven

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Gå til https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61

Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven)

Gå til https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-95
Gå til Utlendingsloven
Gå til Statsborgerloven
Kveldsundervisning

Kveldskurs i norskopplæring

For informasjon ta kontakt med Tynset opplæringssenter ved rektor Svanhild Næverdal, tlf. 489 54 089 eller på e-post: svanhild.neverdal@tynset.kommune.no

Introduksjonsprogram

Gå til skjema/søknad (PDF, 25 kB)om introduksjonsprogram

Regler og innhold for introduksjonsprogrammet
Brosjyrer og lydfiler på flere språk kan lastes ned her: Gå til velkommen til introduksjonsprogrammet / IMDi

Kartleggingsfilmer om tidlig kvalifisering:

  • Kartlegging av medbrakt kompetanse
  • Informasjonsfilm om integreringsmottak
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap i mottak

Gå til informasjonsfilmer om tidlig kvalifisering / IMDi

Ny i Norge

 

"Studietilbud for innvandrere og flyktninger i Norge" StudyinNorway / Home - Study in Norway

Offentlige karrieresentre

De offentlige karrieresentrene tilbyr gratis karriereveiledning og bistand til jobbsøking til alle over 19 år. Målet er at brukerne skal bli kjent med sine egenskaper, interesser og kompetanse og kunne ta gode og velinformerte valg knyttet til utdanning, opplæring og arbeid.

 

Aktivitet

BUA Tynset er et utstyrsbibliotek hvor alle kan låne sport- og fritidsutstyr helt gratis   Gå til www.bua.no

 

 

Kontakt

Svanhild Næverdal
Rektor/leder
E-post
Telefon 62 48 52 76
Mobil 48 95 40 89

Adresse

Sjukehusveien 8

2500 Tynset