Situasjonen i Ukraina

 

På kommunestyremøte 22. mars 2022 fulgte kommunestyret anmodningen fra nasjonale myndigheter om å bosette 85 personer i løpet av året. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til hvem det er som blir bosatt, når det vil skje og hva slags konkrete behov bosettingen vil utløse.

Har du bolig til utleie? Meld det inn her.

Kommunen har allerede gjort boligmassen knyttet til Furumoen klar for bosetting, men parallelt ønsker vi å skaffe oss en oversikt over mulighetene som fins på det private leiemarkedet.

Har du en bolig stående ledig som kan egne seg til å huse de nyankomne, vennligst ta kontakt.

Det vi primært er ute etter i øyeblikket, er sentrumsnære boliger med egen inngang. Dette er å betrakte som en kartlegging i første omgang. Det vil være Tynset kommune som vil være den formelle leietakeren i en framleieordning.

Ta kontakt med servicetorget på telefon 62 48 50 00, eller send en e-post til postmottak@tynset.kommune.no

Ønsker du å bidra som frivillig? Registrer deg her.

Det er fortsatt mye som er usikkert med tanke på hvem som kommer og når det eventuelt vil bli. Frivillig innsats er viktig for å sikre god bosetting. Tynset kommune har inngått et samarbeid med Tynset frivilligsentral med tanke på koordinering av den frivillige innsatsen. Den informasjon som samles på registreringsskjema her kan bli videreformidlet dit. Formålet med kartleggingen er å kunne skaffe oversikt og dermed raskt kunne kontakte riktige ressurser når behovene er klare.

Ta kontakt med servicetorget på telefon 62 48 50 00, eller send en e-post til postmottak@tynset.kommune.no

Svar på spørsmål angående bosetting i Norge

Det er stort engasjement og vilje til å bidra knyttet til situasjonen i Ukraina. Mange av de som nå er på flukt har familie, venner eller andre kontakter i Norge. Dette gjør at noen velger å dra direkte til en kommune uten å gå via de nasjonale mottakksentrene. 
Flyktninger som ankommer Tynset kommune direkte, eller de innbyggere som bosetter dem, bes ta kontakt med servicetorget på 62 48 50 00 eller send e-post til  postmottak@tynset.kommune.no. Servicetorget vil formidle henvendelsen til riktig avdeling, som da vil kunne gi informasjon om rettigheter og plikter til de nyankomne.

​​

​​