Næring og næringsfond

Næring - informasjon

De som søker om midler fra næringsfondet må sette seg inn i Tynset kommunes vedtekter og retningslinjer før søknaden skrives og sendes inn. Det er viktig at alt dokumentasjon som etterspørres legges ved.

Næringsfondet har 2. søknadsfrister i året, 1.februar og 1. september med behandling i påfølgende måned.

Eventuelle spørsmål kan rettes til næringssjef Dag Nyeggen på tlf. 977 26 060 eller epost dag.nyeggen@tynset.kommune.no.  

 

Gå til retningslinjer for kommunens næringsfond (PDF, 135 kB)

Gå til vedtekter for bruk av kommunens næringsfond (PDF, 176 kB)

Gå til strategisk næringsplan (PDF, 434 kB)

Gå til Eierskapsmelding (PDF, 715 kB)

Gå til vedtatt reiselivsstrategi (PDF, 32 MB)

Gå til elektronisk skjema søknad om støtte fra Næringsfondet

Kontakt

Dag Nyeggen
Næringssjef
E-post
Mobil 97 72 60 60