Helsestasjon- Skolehelsetjeneste-Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) vil sommeren 2022 være feriestengt uke 26, 29, 30, og 31.

Uke 27, 28 og 29 vil Gunhild være tilstede hver dag, ta kontakt på tlf. 913 13 271.

Vi åpner igjen som vanlig i uke 33, velkommen mandag 15. august kl. 14.30-16.30.

GOD SOMMER!

Hilsen Gunhild og resten av oss på Helsestasjonen.

 

Helsestasjon for ungdom: Gunhild U. Nordtun  tlf 913 13 271: Mer info.

Mental Helse Ungdom på tlf 116 123, eller Alarmtelefon for barn og ungdom: 116 111. Begge disse hjelpelinjene er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 

Telefonnummer finner dere nederst på denne nettsiden. Får du ikke svar når du ringer oss kan du legge igjen en SMS så ringer vi deg tilbake.

Kontakt

Last ned oversikt over ansatte på Helsestasjonen

Besøksadresse:

Aumliveien 4c, 2500 Tynset (Kompetansesenteret)

Åpningstid:

09.00 - 15.00

Postadresse:

Rådhuset, Torvgata 1, 2500 Tynset

Tlf.: 970 92 012

Servicetorget: 62 48 50 00

Helsestasjon for ungdom

 

Gratis tilbud til ungdom mellom 13-25 år

 • Åpent mandager fra kl 14.30-16.30
 • Vi holder til på helsestasjonen på Kompetansesenteret, Aumliveien 4 C (det store bygget bak Waagans bakeri)
 • Ingen timebestilling – kom innom eller ta kontakt på telefon 91313271
 • Vi har også en Facebook. Last ned Facebooksiden Helsestasjon for ungdom.
 • Du møter helsesykepleier og eventuelt turnuslege

På helsestasjon for ungdom kan du få råd, hjelp og veiledning om:

 • Seksualitet, samliv, pubertet
 • Prevensjon, kjønnssykdommer
 • Svangerskap, abort
 • Livsstil, ernæring, spiseproblemer
 • Rusmidler
 • Psykisk helse
 • Problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole, venner eller andre ting du lurer på

Vi tilbyr praktisk hjelp til:

 • Resept på prevensjonsmidler, sette inn/ta ut p-stav
 • Klamydiatets
 • Graviditetstest
 • Gratis kondomer

HFU Tynset kommune, helsesykepleier Gunhild U Nordtun

 

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen.

Barn blir fulgt opp av det ordinere barneprogrammet i helsestasjon.

Hva tilbyr vi?

 • Førstegangs helseundersøkelse (til de som ikke har mottatt dette tidligere)
 • Informasjon om helsetjenester og fastlegeordningen
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den enkelte
 • Generell helseopplysning

Aktuelle linker:

 

Hvem samarbeider vi med?

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester som barnehage, skole, barnevern, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), fastleger, BUP, tannklinikken og fysioterapeuter.

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Fagpersonell tilknyttet helsestasjonen er helsesykepleier, sykepleier med videreutdanninger, lege og jordmor. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn og deres familier.

Hva tilbyr vi?

 • Hjemmebesøk til Nyfødte
 • Barselgrupper
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut
 • Førstehjelpskurs og helseopplysning med helsestasjonslege
 • Regelmessige konsultasjoner etter Nasjonale anbefalinger
 • Helsestasjonslege ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
 • Barnevaksinasjonsprogrammet -  Last ned informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet/ 
 • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier
Kommunepsykolog

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt kommunepsykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggende helsearbeid, system/veiledningsrettet arbeid, folkehelse og tidlig innsats. Psykologressursenes primære målgruppe er de fra 0 til 20 år og deres pårørende.

Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for råd, veiledning og konsultasjon.

Tjenesten er gratis og lavterskel.

Kommunepsykologen kan nås ved å ta kontakt med helsestasjon/skolehelsetjenesten.»

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er tilknyttet alle skolene i Tynset kommune, inkludert Nord-Østerdal videregående skole.  Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale.

Vi samarbeider med skolelege i forhold til undervisning og individuell oppfølging. Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.

Hva tilbyr vi?

.

Svangerskapskontroller

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn.

Jordmor er til stede på helsestasjonen tirsdager.
Ta kontakt for timebestilling på telefon 477 98 853 eller 970 92 012..

Hva tilbyr vi?

 

 

 

Vaksinering/reisevaksinering

Det er viktig å beskytte seg ved reiser til ikke-vestlige strøk. Ring gjerne for informasjon om anbefalinger for ditt reisemål. Ta kontakt i god tid før reisen, da noen vaksiner må bestilles.

Tlf.:  488 93 870

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta oppfriskningsdose med kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år.

 

Kontakt

Mona Eggestad Fiskvik
Helsesykepleier/Avdelingsleder
E-post
Mobil 970 92 012
Olaug Sørhuus
Helsesykepleier
E-post
Mobil 488 93 870
Gunhild Utgaard Nordtun
Helsesykepleier
E-post
Telefon 913 13 271
Mobil 913 13 271
Monica Bjerknes
helsesykepleier
E-post
Mobil 488 93 869
Karin Brekken
Sykepleier
E-post
Mobil 474 85 107
Heidi Strand Nørstebø
Jordmor
E-post
Mobil 477 98 853
Harald Vestgöte Kirsebom
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset
E-post
Mobil 994 56 686
Inga Iversen Aasen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 479 76 054

Adresse

Aumliveien 4 C

2500 Tynset