Helsestasjon- Skolehelsetjeneste-Helsestasjon for ungdom

Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt tjeneste for alle barn og unge mellom 0-20 år. Den skal bidra med å forebygge sykdom og fremme god helse hos barn og unge. 
Tlf.:  62 48 50 75

Telefonnummer til den enkelte finnes nederst på denne nettsiden. Får du ikke svar når du ringer oss kan du legge igjen en SMS så ringer vi deg tilbake.

 

Helsestasjon for ungdom: Gunhild U. Nordtun  tlf 913 13 271: Mer info.

Mental Helse Ungdom på tlf 116 123, eller Alarmtelefon for barn og ungdom: 116 111. Begge disse hjelpelinjene er gratis og tilgjengelig hele døgnet.

 

 

Kontakt

Gå til oversikt over ansatte på Helsestasjonen

Besøksadresse:

Aumliveien 4c, 2500 Tynset (Kompetansesenteret)

Åpningstid:

09.00 - 15.00

Postadresse:

Rådhuset, Torvgata 1, 2500 Tynset

Tlf.: 62 48 50 75

Servicetorget: 62 48 50 00

Helsestasjon for ungdom

 

Gratis tilbud til ungdom mellom 13-25 år

 • Åpent mandager fra kl 14.30-16.00
 • Vi holder til på helsestasjonen på Kompetansesenteret, Aumliveien 4 C (det store bygget bak Waagans bakeri)
 • Ingen timebestilling – kom innom eller ta kontakt på telefon 91313271
 • Vi har også en Facebook. Gå til Facebooksiden Helsestasjon for ungdom.
 • Du møter helsesykepleier og eventuelt turnuslege

På helsestasjon for ungdom kan du få råd, hjelp og veiledning om:

 • Seksualitet, samliv, pubertet
 • Prevensjon, kjønnssykdommer
 • Svangerskap, abort
 • Livsstil, ernæring, spiseproblemer
 • Rusmidler
 • Psykisk helse
 • Problemer eller bekymringer i forhold til hjem, skole, venner eller andre ting du lurer på

Vi tilbyr praktisk hjelp til:

 • Resept på prevensjonsmidler, sette inn/ta ut p-stav
 • Klamydiatets
 • Graviditetstest
 • Gratis kondomer

HFU Tynset kommune, helsesykepleier Gunhild U Nordtun

 

Flyktninghelsetjeneste

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen.

Barn blir fulgt opp av det ordinere barneprogrammet i helsestasjon.

Hva tilbyr vi?

 • Førstegangs helseundersøkelse (til de som ikke har mottatt dette tidligere)
 • Informasjon om helsetjenester og fastlegeordningen
 • Kartlegging av helsesituasjonen til den enkelte
 • Generell helseopplysning

Aktuelle linker:

 

Hvem samarbeider vi med?

Helsestasjonen samarbeider med kommunens øvrige tjenester som barnehage, skole, barnevern, Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), fastleger, BUP, tannklinikken og fysioterapeuter.

Helsestasjon

Helsestasjonstjenesten skal fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Fagpersonell tilknyttet helsestasjonen er helsesykepleier, sykepleier med videreutdanninger, lege og jordmor. Tjenesten er et gratis lavterskeltilbud for barn og deres familier.

Hva tilbyr vi?

 • Hjemmebesøk til Nyfødte
 • Barselgrupper
 • Helseopplysning i grupper med fysioterapeut
 • Førstehjelpskurs og helseopplysning med helsestasjonslege
 • Regelmessige konsultasjoner etter Nasjonale anbefalinger
 • Helsestasjonslege ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år
 • Barnevaksinasjonsprogrammet -  Gå til informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet 
 • Tverrfaglig samarbeid rundt barn og familier
Kommunepsykolog

Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset og Tolga har som en del av et interkommunalt samarbeid ansatt kommunepsykolog i helsestasjon.

Kommunepsykologens jobb er forebyggende helsearbeid, system/veiledningsrettet arbeid, folkehelse og tidlig innsats. Psykologressursenes primære målgruppe er de fra 0 til 20 år og deres pårørende.

Psykologen samarbeider med, og er tilgjengelig for andre fagtjenester for barn og unge i kommunen for råd, veiledning og konsultasjon.

Tjenesten er gratis og lavterskel.

Kommunepsykologen kan nås ved å ta kontakt med helsestasjon/skolehelsetjenesten.»

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjeneste er tilknyttet alle skolene i Tynset kommune, inkludert Nord-Østerdal videregående skole.  Skolehelsetjenesten samarbeider med hjem, skole og ulike samarbeidspartnere. Skolehelsetjenesten har regelmessige trefftider på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten forhåndsavtale.

Vi samarbeider med skolelege i forhold til undervisning og individuell oppfølging. Ta kontakt med helsestasjon for timebestilling.

Hva tilbyr vi?

.

Svangerskapskontroller

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide. Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for mor og barn.

Jordmor er til stede på helsestasjonen tirsdager og torsdager.
Ta kontakt for timebestilling på telefon 477 98 853 eller 624 85 075

Hva tilbyr vi?

 

 

 

Vaksinering/reisevaksinering

Det er viktig å beskytte seg ved reiser til ikke-vestlige strøk. Ring gjerne for informasjon om anbefalinger for ditt reisemål. Ta kontakt i god tid før reisen, da noen vaksiner må bestilles.

Tlf.:  488 93 870

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ta oppfriskningsdose med kikhoste, difteri, stivkrampe og polio hvert 10.år.

 

Kontakt

Tuva Rosten
Jordmor
E-post
Ingeborg Rasch Odden
Sykepleier
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 47 48 51 07
Ingrid Helen Lindboe
Kommunepsykolog
E-post
Inger Marie Furuseth
Helsesøster
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 47 97 60 54
Mona Eggestad Fiskvik
Helsesykepleier/Avdelingsleder
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 97 09 20 12
Olaug Sørhuus
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 48 89 38 70
Gunhild Utgaard Nordtun
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 91 31 32 71
Monica Bjerknes
helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 48 89 38 69
Harald Vestgöte Kirsebom
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset
E-post
Mobil 99 45 66 86
Inga Iversen Aasen
Helsesykepleier
E-post
Telefon 62 48 50 75
Mobil 94 02 98 93

Adresse

Aumliveien 4 C

2500 Tynset