Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyret består av 27 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.

Senterpartiet

 

Navn/tittel/telefon/e-post
Merete Myhre Moen - Ordfører - Tlf.: 906 11 252
Send e-post til merete.myhre.moen@tynset.kommune.no
Britt Grue Sæter - Tlf.: 481 59 528
Send e-post til britt.sater.grue@tynset.kommune.no
Stein Tronsmoen - Tlf.: 911 83 680 
Send e-post til stein.tronsmoen@tynset.kommune.no
Per Ivar Barmoen - Tlf.: 909 20 352
Send e-post til per.ivar.barmoen@tynset.kommune.no
Eva Eggen - Tlf.: 911 27 984
Send e-post til eva.eggen@tynset.kommune.no
Solfrid Storli - Tlf.: 979 76 187
Send e-post til solfrid.storli@tynset.kommune.no
Dag Henrik Sandbakken - Tlf.: 918 94 180
Send e-post til dag.henrik.sandbakken@tynset.kommune.no
Roar Estendsgård - Tlf.: 917 02 886
Send e-post til roar.estensgard@tynset.kommune.no
Per Roger Bekken  Tlf.: 980 99 492
Send e-post til per.roger.bekken@tynset.kommune.no
Nils Helge Kirkbakk - Tlf.: 416 13 812
Send e-post til nils.helge.kirkbakk@tynset.kommune.no
Jan Kåre Moan - Tlf.: 958 73 975
Send e-post til jan.kare.moan@tynset.kommune.no
Kristoffer Hagen - Tlf.: 482 18 044
Send e-post til kristoffer.hagen@tynset.kommune.no
Robert Fonnås - Tlf.: 913 29 932
Send e-post til robert.fonnas@tynset.kommune.no
Ola Engen - Tlf.: 913 96 369
Send e-post til ola.engen@tynset.kommune.no

 

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Navn/tittel/telefon/e-post
Hagen, Tone - varaordfører (gruppeleder) Tlf.: 481 73 911
Send e-post til tone.hagen@tynset.kommune.no
Krokhaug, Marius - Tlf.: 911 36 414 
Send e-post til marius.krokhaug@tynset.kommune.no
Kvisle, Lars Andreas - Tlf.: 909 56 682
Send e-post til lars.andreas.kvisle@tynset.kommune.no
Rønning, Reidun Andrea - Tlf.: 477 04 204
Send e-post til reidun.andrea.ronning@tynset.kommune.no
Søberg, Vidar - Tlf.: 971 81 151
Send e-post til vidar.soberg@tynset.kommune.no
Jordet, Erik Vangen - Tlf.: 996 05 250
Send e-post til erik.vangen.jordet@tynset.kommune.no

 

Pensjonistpartiet
Navn/tittel/telefon/e-post
Øian, Nils H. - gruppeleder Tlf.: 901 23 471
Send e-post til nils.h.oian@tynset.kommune.no

 

Sosialistisk venstreparti
Navn/tittel/telefon/e-post
Horten, Erland - Tlf.: 419 25 092
Send e-post til erland.horten@tynset.kommune.no
Martinsen, Jan-Thore - Tlf.: 907 93 336
Send e-post til jan-thore.martinsen@tynset.kommune.no

 

Høyre
Navn/tittel/telefon/e-post
Larsen, Jan Erik - Tlf.: 975 01 977
Send e-post til jan.erik.larsen@tynset.kommune.no
Fiskvik, Atle - Tlf.: 488 86 755
Send e-post til atle.fiskvik@tynset.kommune.no

 

Venstre
Navn/tittel/telefon/e-post
Hagen, Nils - Tlf.: 
Send e-post til nils.hagen@tynset.kommune.no
Tuveng, Tor Halvor B. - Tlf.: 951 50 313
Send e-post til tor-halvor.bjornstad@tynset.kommune.no

 

Miljøpartiet De Grønne
Navn/tittel/telefon/e-post
Sørhus, Sindre - Tlf.: 997 99 708
Send e-post til sindre.sorhus@tynset.kommune.no