Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyret består av 27 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.

Senterpartiet

Senterpartiet 

Navn Tittel Mobil E-post
Moen,
Merete Myhre
ordfører 906 11 252 E-post
Grue, Britt Sæter   481 59 528 E-post
Tronsmoen,
Stein
  911 83 680 E-post
Barmoen, Per Ivar   909 20 352 E-post
Nytrøen, Erlend K   482 97 446 E-post
Storli, Solfrid   979 76 187 E-post
Sandbakken, Dag Henrik   918 94 180 E-post
Estensgård, Roar   917 02 886 E-post
Bekken, Per Roger (permisjon)   980 99 492 E-post
Kirkbakk, Nils Helge   416 13 812 E-post
Moan, Jan Kåre   958 73 975 E-post
Hagen, Kristoffer   482 18 044 E-post
Fonnås, Robert   913 29 932 E-post
Engen, Ola   913 96 369 E-post
Eggen, Eva (vara for Per Roger Bekken)   911 27 984 E-post

 

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Navn Tittel Mobil E-post
Hagen,
Tone
varaordfører
(gruppeleder)
481 73 911 E-post
Krokhaug, Marius   911 36 414 E-post
Kvisle, Lars Andreas   909 56 682 E-post
Rønning, Reidun Andrea   477 04 204 E-post
Søberg, Vidar   971 81 151 E-post
Jordet, Erik Vangen   996 05 250 E-post

 

Pensjonistpartiet
Navn Tittel Mobil E-post
Øian,
Nils H.
gruppeleder 901 23 471 E-post

 

Sosialistisk venstreparti
Navn Tittel Mobil E-post
Horten,
Erland
  419 25 092 E-post

Martinsen,
Jan-Thore

  907 93 336 E-post

 

Høyre
Navn Tittel Mobil E-post
Larsen,
Jan Erik
  975 01 977 E-post
Fiskvik, Atle   488 86 755 E-post

 

Venstre
Navn Tittel Mobil E-post
Nils  Hagen     E-post
Tuveng,
Tor Halvor B.
  951 50 313 E-post

 

Miljøpartiet De Grønne
Navn Tittel Mobil E-post
Sørhus,
Sindre
  997 99 708 E-post