Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyret består av 27 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet

Navn/tittel/telefon/e-post
 Tone Hagen - varaordfører (gruppeleder) Tlf.: 481 73 911
Send e-post til tone.hagen@tynset.kommune.no
Margrete Sundberg Rusten - Tlf.: 936 86 032
Send e-post til margrete.sundberg.rusten@tynset.kommune.no
Svein Aasen - Tlf.: 415 29 827
Send e-post til svein.aasen@tynset.kommune.no
Erik Vangen Jordet - Tlf.: 996 05 250
Send e-post til erik.vangen.jordet@tynset.kommune.no
Reidun Andrea Rønning Tlf.: 477 04 204
Send e-post til reidun.andrea.ronning@tynset.kommune.no
Tronvoll, Odd - Tlf.: 918 80 856
Send e-post til odd.tronvoll@tynset.kommune.no
Vidar Mortensen - Tlf.: 917 07 967
Send e-post til vidar.mortensen@tynset.kommune.no

 

Fremskrittspartiet
Navn/tittel/telefon/e-post
Tor Inge Snekkermoen - Tlf.: 401 02 723
Send e-post til tor.inge.snekkermoen@tynset.kommune.no
Høyre
Navn/tittel/telefon/e-post
Larsen, Jan Erik - Tlf.: 975 01 977
Send e-post til jan.erik.larsen@tynset.kommune.no
Jostein Sigurd Sivertsen - Tlf.: 402 49 499
Send e-post til jostein.sigurd.sivertsen@tynset.kommune.no
Oda P Brudevoll Hagen - Tlf.: 948 26 951
Send e-post til oda.brudevoll.hagen@tynset.kommune.no

 

MDG
Navn/tittel/telefon/e-post
Sindre Sørhus - Tlf.: 997 99 708
Send e-post til sindre.sorhus@tynset.kommune.no
Ingunn Selboe
Send e-post til ingunn.selboe@tynset.kommune.no
Pensjonistpartiet
Navn/tittel/telefon/e-post
Frode Flaa, leder - Tlf.: 414 15 146
Send e-post til frode.flaa@tynset.kommune.no

 

Sosialistisk venstreparti
Navn/tittel/telefon/e-post
Martinsen, Jan-Thore - Tlf.: 907 93 336
Send e-post til jan-thore.martinsen@tynset.kommune.no
Saleeban Gedi - Tlf.:
Send e.post til saleeban.abby.gedi@tynset.kommune.no

 

Senterpartiet

 

Navn/tittel/telefon/e-post
Merete Myhre Moen - Ordfører - Tlf.: 906 11 252
Send e-post til merete.myhre.moen@tynset.kommune.no
Britt Sæter Grue - Tlf.: 481 59 528
Send e-post til britt.sater.grue@tynset.kommune.no
Stein Tronsmoen - Tlf.: 911 83 680 
Send e-post til stein.tronsmoen@tynset.kommune.no
Kaja Haugseth
Send e-post til kaja.haugseth@tynset.kommune.no
Nils Helge Kirkbakk - Tlf.: 416 13 812
Send e-post til nils.helge.kirkbakk@tynset.kommune.no
Erik Aaen - Tlf.: 948 77 179
Send e-post til erik.aaen@tynset.kommune.no
Thea Reiten - Tlf.: 476 76 532
Send e-post til thea.reiten@tynset.kommune.no
Per Hermann Køhn Hansæl - Tlf.: 918 68 945
Send e-post til per.hermann.kohn.hansal@tynset.kommune.no
Lars Magne Nytrøen Tlf.:
Send e-post til lars.magne.nytroen@tynset.kommune.no
Einar Kerneggen Tlf.: 970 80 874
Send e-post til einar.kverneggen@tynset.kommune.no
 
 

 

Venstre
Navn/tittel/telefon/e-post
Halvor Dølmo
Send e-post til halvor.dolmo@tynset.kommune.no