Renovasjon

Tynset kommune er tilsluttet det interkommunale selskapet FIAS AS som ivaretar kommunens forpliktelser når det gjelder renovasjon.

Tømmeplan

Gjenvinningsstasjonen på Tynset finner du i Tomtegata 17.
 (tlf 404 21 620) Gjenvinningsstasjonen er åpen på tirsdag og fredag kl. 11.00-19.00. (I tillegg noen lørdager).