Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911

Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911

Skole og barnehage - Tynset ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Tynset ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911