Personoversikt


Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367

Komite kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Komite kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367