Personoversikt


Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809