Personoversikt


Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62485261/62485894 905 54 071

Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62485261/62485894 905 54 071

Skole og barnehage - Tynset barneskole

Ansatte i avdelingen Tynset barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62485261/62485894 905 54 071

Skole og barnehage - Tynset barneskole - Tynset pedagogiske senter

Ansatte i avdelingen Tynset pedagogiske senter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62485261/62485894 905 54 071