Personoversikt


Plan byggesak geodata

Ansatte i avdelingen Plan byggesak geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
GIS-koordinator 62 48 52 23 917 40 927