Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252

Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252