Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet 481 59 528
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
SV 419 25 092
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
Senterpartiet 911 83 680

Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
Senterpartiet 979 76 187
politiker/MDG 997 99 708

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Miljøarbeider
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 456 32 265
Tjenesteområdeleder 62 48 51 41 913 45 586
Barnevernkonsulent 975 06 256
Barnevernpedagog
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Avdelingsleder enslige mindreårige 404 31 793
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Miljøterapeut 62 48 51 47
Barnevernkonsulent 957 50 276
Klinisk miljøterapeut 62 48 50 00 400 35 455
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 969 48 355
Miljøarbeider 40039437/47468283
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387

De unges råd

Ansatte i avdelingen De unges råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson Tynset kommune 62 48 50 14 920 63 308
Medlem, Tynset ungdomsskole
Nestleder, Kvikne skole
Medlem, Tynset ungdomsskole
Leder
Medlem, Kvikne skole

Eldrerådet

Ansatte i avdelingen Eldrerådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 15 146
Senterpartiet 913 29 932
Leder 908 83 204
975 67 608
909 59 947
Nestleder 911 29 361
Pensjonistpartiet 901 23 471

Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet 481 59 528
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
SV 419 25 092
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Senterpartiet 911 83 680

Helse og omsorg - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektkonsulent 62 48 50 24 477 95 088
Konsulent 62 48 51 03 477 98 126
Helse- og omsorgssjef 62 48 50 26 415 16 318
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Tjenesteområdeleder Helsetjenesten 62 48 51 02 901 00 119
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809

Helse og omsorg - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
helsesykepleier 488 93 869
Sykepleier 474 85 107
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Psykolog 994 56 686
helsesykepleier 913 13 271
Jordmor 477 98 853
Helsesykepleier 488 93 870

Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 479 76 054
Psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier 916 37 921
helsesykepleier 488 93 869
Kommuneoverlege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Lege
Lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Lege
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 62 48 51 73
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
Student
Psykolog 994 56 686
Terapeut 62 47 10 88 404 19 118
Erfaringskonsulent 452 23 675
Aktivitør 62 47 10 90
Interkommunal fag- og utviklingskoordinator 957 75 252
Fysioterapeut 458 78 285 458 78 285
helsesykepleier 913 13 271
Erfaringskonsulent 906 67 970
Fysioterapeut
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Ergoterapeut 969 42 405
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Turnuslege 62 48 51 60
LIS1
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor)
Jordmor 477 98 853
Helsesykepleier 488 93 870
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Fastlege 62 48 51 60

Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00. 62 47 10 35

Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00.

477 91 802
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Avdelingsleder 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeiderlærling
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 04 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleierstudent/Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 62 48 50 00 973 57 709
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder utegruppa 62 47 10 02 950 32 268
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Furumoen 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00
Miljøterapeut 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 413 16 271
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Avdelingsleder tilrettelagte boliger 62 47 10 72 477 80 340
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Spesialsykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fellesbruker AD-avdelingen
Avdelingsleder langtidsavdelingen 62 47 10 20 918 64 869
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Institusjonsansatt
Lærling Kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Omsorgsarbeider 62 48 50 00
Institusjonsansatt
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Fagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder kjøkken 62 47 10 13
Pleiemedarbeider
Sykepleier 62 47 10 17 474 68 183
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider/Sykepleierstudent 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hovedverneombud
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Omsorgsboligene
Fellesbruker Pleieavdelingen
Sykepleier 62 48 50 00
Fellesbruker Rehabavdelingen
Avdelingsleder kortidsavdelingen Kongsheim 47791831/62471021 915 55 325
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 30 917 02 834
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder skjermet avdeling 62 47 10 55 476 92 084
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 00 00
Sykepleier 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 33
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Kokk
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Fagsykepleier 62 48 50 00 474 68 091
Sykepleierstudent
Sykepleier
Vernepleier 62 48 50 00

Helse og omsorg - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 51 60

Telefontid:

Mandag - Torsdag  

kl 08.30-11.00

kl 13.00-14.00

Fredag  

kl 09.00-11.00

kl 13.00-14.00

Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Teamleder
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Teamleder 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Teamleder 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøterapeut 62482010/62485885
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 02 76
Fagarbeider
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Helsefagarbeider Plasstillitsvalgt, Fagforbundet 62 48 02 76 958 41 804
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent 62 48 58 80
Miljøarbeider
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 83
Vernepleier 474 68 283
Miljøterapeut 62 48 58 81
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62485898/62480276
Miljøterapeut 62 48 58 85

Helse og omsorg - Vedtakskontoret

Ansatte i avdelingen Vedtakskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 50 00
Konsulent 62 48 51 03 477 98 126
Ergoterapeut/vedtakskonsulent 62 48 51 05 458 74 769
Førstekonsulent/sykepleier 62 48 51 01
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 477 90 809

Hovedverneombud

Ansatte i avdelingen Hovedverneombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud 416 45 559

Ikt

Ansatte i avdelingen Ikt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Daglig leder FARTT 907 75 415 907 75 415
IKT-konsulent 62 48 50 05 901 25 899
Lærling IKT servicefag 990 83 398
Lærling dataelektroniker 990 80 380
Fagarbeider IKT 974 68 854
Driftsleder 995 53 060

Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem fra bosettingsavdelingen 458 02 909
Medlem fra frivillige organisasjoner 969 13 195
Sekretær i rådet 918 25 506
Lensmann 62 48 14 91
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Leder 419 35 072
Leder NAV Nord-Østerdal
Innvandrerrepresentant 968 78 124
politiker/MDG 997 99 708
Innvandrerrepresentant 998 63 513

Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet 980 99 492
Senterpartiet 913 96 369
Senterpartiet 917 02 886
Høyre 488 86 755
Senterpartiet 913 29 932
Senterpartiet 481 59 528
Senterpartiet 482 18 044
Venstre 450 05 840
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
Arbeiderpartiet 908 11 598
SV 419 25 092
Arbeiderpartiet 996 05 250
Senterpartiet 416 13 812
Arbeiderpartiet 911 36 414
Arbeiderpartiet 909 56 682
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
SV 907 93 336
Senterpartiet 958 73 975
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Senterpartiet 482 97 446
Arbeiderpartiet (PERMISJON) 477 04 204
Senterpartiet 918 94 180
Senterpartiet 979 76 187
Arbeiderpartiet 971 81 151
politiker/MDG 997 99 708
Senterpartiet 911 83 680
Venstre (permisjon til 31.12.20) 951 50 313
Pensjonistpartiet 901 23 471

Kontrollutvalget

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
988 19 109
62 53 90 00
488 86 755
959 40 611
62 48 00 38

Kontrollutvalget for salg og skjenking

Ansatte i avdelingen Kontrollutvalget for salg og skjenking
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 56 77 00
905 97 168
Pensjonistpartiet 901 23 471

Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teatermedarbeider 930 53 312
Kinomedarbeider 62 48 52 03 472 89 598
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Førskolelærer / kulturskolelærer 62 48 50 77 482 37 040
Kulturhusleder 906 49 094
Kulturskolelærer 901 06 003 901 06 003
Stipendiat 915 98 315
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65
Medarbeider 971 14 190
Kulturkonsulent idrett 62 48 52 15
Kulturskolerektor 473 78 846
Biblioteksjef 62 48 52 19
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315
Kulturkonsulent 62 48 52 15 969 13 195
Kulturskolerektor 489 91 789
Bibliotekar 62 48 52 19
Kulturskolelærer
Bibliotekkonsulent 62 48 52 19

Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 90 60 477 91 518
Rådgiver 62 48 90 60 959 34 392
Rådgiver 62 48 90 60 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 60 477 91 517
Rådgiver 62 48 90 60 906 67 974
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 90 60 419 31 176

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder NAV Nord-Østerdal
Prosjektmedarbeider
Veileder
Veileder

Personal

Ansatte i avdelingen Personal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder 62 48 50 29
Fagleder 62 48 50 19 469 30 740
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
Fagleder 62 48 50 23

Personvernombud

Ansatte i avdelingen Personvernombud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Personvernombud 416 00 264

Plan byggesak geodata

Ansatte i avdelingen Plan byggesak geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 62 48 51 95 958 78 663
Avdelingsingeniør 62 48 52 28
Avdelingsingeniør 62 48 52 31
GIS-koordinator 62 48 52 23 917 40 927
Avdelingsingeniør 62 48 52 30
Avdelingsingeniør 62 48 51 94
Tjenesteområdeleder 62 48 52 88 473 10 475
Avdelingsingeniør 62 48 52 26
Avdelingsingeniør 62 48 52 25
Avdelingsingeniør 62 48 51 97
Avdelingsingeniør 62 48 51 93
Avdelingsingeniør
Avdelingsingeniør 62 48 52 63

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssekretær i rådet 62 48 58 82
Senterpartiet 980 99 492
Sekretær 62 47 16 65
Arbeiderpartiet 996 05 250
Leder i rådet 481 40 245
Brukerrepresentant 909 22 771

Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass. rådmann 62 48 50 14 920 63 308
Rådmann 62 48 50 13
Erling Strålberg

Servicetorget

Ansatte i avdelingen Servicetorget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 50 00
Konsulent 62 48 50 00
Leder 62 48 51 80 995 25 886
Konsulent 62 48 50 00
Konsulent

Skole og barnehage - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 50 44 958 87 615
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Rådgiver skole 62 48 50 16 481 73 911
Tone Hagen
Konsulent/prosjektleder 62 48 50 40 954 80 117
Rådgiver TATO-skolene 62 48 50 43 957 77 428
Utdanningssjef 62 48 50 42 909 34 774

Skole og barnehage - Fåset skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Fåset skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 58 50 975 23 302
Fagarbeider
Fagarbeider 62 48 58 50
Lærer
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Fagarbeider 994 66 291 994 66 291
Adjunkt 479 53 258 479 53 258
Styrer 62 48 58 53 975 72 083
Lærer 62 48 58 50 994 30 154
Lærer 62 48 58 50 950 50 632
Lærer 62 48 58 50
Pedagogisk leder
Lærer 62 48 58 50 917 91 642
Rektor 62 48 58 50 474 65 572
Lærer 62 48 58 50
Fagarbeider 62 48 58 50 920 94 294

Skole og barnehage - Kvikne skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Kvikne skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Rektor 62 48 55 20 909 20 299
Lærer
Styrer 62485525/62485526 479 09 585
Lærer
Førskolelærer 62 48 55 30