Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 996 05 250

Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 996 05 250

Utvalg pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Utvalg pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 996 05 250