Personoversikt


Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00. 62 47 10 35

Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00.

477 91 802
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Avdelingsleder 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Sykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeider
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider Lærling 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 04 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleierstudent/Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 62 48 50 00 973 57 709
Pleiemedarbeider
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Avdelingsleder utegruppa 62 47 10 02 950 32 268
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Furumoen 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00
Miljøterapeut 62 48 50 00
Hjemmehjelp/Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 413 16 271
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Pleiemedarbeider/Sykepleierstudent 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Avdelingsleder tilrettelagte boliger 62 47 10 72 477 80 340
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Spesialsykepleier
Avdelingsleder