Personoversikt


Helse og omsorg - Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 47 10 35

Telefontid mandag til fredag kl 12.30 - 14.00.

477 91 802
Tjenesteområdeleder 62 47 10 04
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Sykepleier
SPL.student
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 995 64 581
Helsefagarbeiderlærling
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Tjønnmosenteret 62 47 10 72 489 90 782
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleierstudent/Pleiemedhjelper
Hjelpepleier 62 48 50 00 973 57 709
Pleiemedarbeider
Sykepleier 62 48 50 00 408 79 767
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder utegruppa 62 47 10 02 950 32 268
Avdelingsleder tilrettelagte boliger Furumoen 62 48 50 00 489 90 772
Sykepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier
Geriatrisk hjelpepleier 62 48 51 89 909 35 444
Hjemmehjelp 62 48 50 00
Spesialsykepleier
Hjelpepleier 62 48 50 00