Personoversikt


Helse og omsorg - Institusjonstjenesten

Ansatte i avdelingen Institusjonstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder langtidsavdelingen 62 47 10 20 918 64 869
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 476 93 769
Kokk 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Omsorgsarbeider/Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Konsulent 62 47 10 33
Institusjonsansatt
Lærling Kokk 62 48 50 00
Pleiemedarbeider / Sykepleierstudent 62 47 10 36
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Omsorgsarbeider 62 48 50 00
Institusjonsansatt
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Kokk 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Fagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder kjøkken 62 47 10 13
Pleiemedarbeider
Spl.Stud/Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 474 68 183
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier
Sykepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Sykepleier
Kreftsykepleier/Systemansvarlig i Cosdoc 62485000/62471017 991 07 486
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider/Sykepleierstudent 62 48 50 00
Pleiemedarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00 481 14 742
Kokk 62 48 50 00
Sykepleier
Pleiemedarbeider
Hjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Sykepleier 907 62 697 907 62 697
Pleiemedarbeider / Sykepleierstudent 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Avdelingsleder kortidsavdelingen Kongsheim 62 47 10 21 457 21 345
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Hjelpepleier 62 48 50 00
Tjenesteområdeleder 62 47 10 30 917 02 834
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Pleiemedarbeider
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider
Spesialhelsefagarbeider 62 48 50 00
Sykepleier 62 48 50 00
Avdelingsleder skjermet avdeling 62 47 10 55 476 92 084
Pleiemedarbeider
Spesialsykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Lærling
Spesialhjelpepleier 62 48 00 00
Sykepleier 62 48 50 00
Helsefagarbeider
Pleiemedarbeider
Pleiemedarbeider / Sykepleierstudent 62 48 50 00
Kokk
Pleiemedarbeider
Helsefagarbeider 62 48 50 00
Fagsykepleier 62 48 50 00 474 68 091
Sykepleierstudent
Sykepleier
Vernepleier 62 48 50 00