Personoversikt


Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Teamleder
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Teamleder 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Vernepleier 474 68 283
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider
Vernepleier 62 48 58 85
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 02 76
Fagarbeider
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Helsefagarbeider Plasstillitsvalgt, Fagforbundet 62 48 02 76 958 41 804
62 48 58 92
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 92
Klinisk miljøterapeut 62 48 50 00
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent/Vikar lønn 62 48 58 80 913 51 505
Miljøarbeider
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Helsefagarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøarbeider
Miljøarbeider 62 48 58 86
Pleiemedarbeider 62 48 20 10
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 83
Miljøterapeut 62 48 58 81
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62485898/62480276
Miljøterapeut 62 48 58 85