Personoversikt


Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Teamleder
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Teamleder 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøterapeut 62482010/62485885
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 02 76
Fagarbeider
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Helsefagarbeider Plasstillitsvalgt, Fagforbundet 62 48 02 76 958 41 804
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent 62 48 58 80
Miljøarbeider
Pleiemedarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøarbeider 62 48 58 86
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Avdelingsleder 62 48 58 83
Vernepleier 474 68 283
Miljøterapeut 62 48 58 81
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62485898/62480276
Miljøterapeut 62 48 58 85