Personoversikt


Helse og omsorg - Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Miljøterapeut 62 48 58 92
Tjenesteområdeleder 62 48 58 82
Vernepleier
Teamleder 62 48 58 85
Miljøarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 87
Miljøterapeut 62 48 58 92
Teamleder 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 94 476 68 473
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøterapeut 62 48 20 10
Miljøterapeut 62 48 58 92
Miljøaterapeut
Teamleder 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 58 98
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 20 10
Hjelpepleier 62 48 50 00
Miljøarbeider 62 48 58 92
Hjelpepleier
Teamleder 62485884/62485885 400 31 995
Miljøterapeut 62 48 58 98
Miljøarbeider
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 92
Miljøarbeider 62 48 58 98
Konsulent 62 48 58 80
Miljøarbeider
Hjelpepleier 62 48 02 76
Miljøarbeider 62 48 20 10
Miljøarbeider 62 48 02 76
Miljøterapeut 62480276/62485898
Miljøterapeut 62 48 02 76
Teamleder 62 48 20 10
Pleiemedarbeider 62 48 02 76
Avdelingsleder 62 48 58 83
Vernepleier 474 68 283
Miljøarbeider 62485898/62480276
Vernepleier /plasstillitsvalgt FO 62 48 02 76
Miljøterapeut 62 48 58 98 995 38 014