Personoversikt


Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teatermedarbeider 930 53 312
Kulturkonsulent 62 48 52 15 969 13 195
Bibliotekar 62 48 52 19 991 65 408
Kinomedarbeider 62 48 52 03 472 89 598
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Førskolelærer / kulturskolelærer 62 48 50 77 482 37 040
Kulturhusleder 906 49 094
Kulturskolelærer 901 06 003 901 06 003
Stipendiat 915 98 315
Kinomedarbeider
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65
Medarbeider 971 14 190
Danselærer 473 78 846
Dramapedagog
Biblioteksjef 62 48 52 19
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Kinomedarbeider
Kulturskolelærer 913 85 324 913 85 324
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315
Kulturskolerektor 489 91 789
Bibliotekar 62 48 52 19
Kulturskolelærer
Bibliotekkonsulent 62 48 52 19