Personoversikt


Kulturtjenesten

Ansatte i avdelingen Kulturtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
62 48 52 18
Teatermedarbeider 930 53 312
Kinosjef 62 48 52 14 478 01 500
Kulturhusleder 62 48 52 13 419 35 073
Stipendiat 915 98 315
Kultursjef 62 48 52 12 906 19 060
Leder TTRAFO 62 48 52 65 971 14 190
Kulturkonsulent idrett 62 48 52 15
Biblioteksjef 62 48 52 19
Musikk- og kulturskolelærer 906 22 645
Konsulent Tynset Kino 62 48 52 14 916 97 315
Kulturskolelærer 906 86 638 906 86 638
Kinosjef 62 48 52 14 62 48 52 14
Kinomedarbeider 62 48 52 14
Kulturskolerektor 489 91 789
Bibliotekar 62 48 52 19
Kulturskolelærer
Bibliotekkonsulent 62 48 52 18