Personoversikt


NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 456 32 265
NAV- Tynset mottak
Rådgiver
Fagleder
Leder NAV Nord-Østerdal
Veileder
Saksbehandler 62 48 51 37 488 69 538
Veileder
Fagleder