Personoversikt


NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 456 32 265
NAV- Tynset mottak
Leder NAV Nord-Østerdal 905 55 454
Rådgiver
Fagleder
Veileder
Prosjektmedarbeider
Saksbehandler 62 48 51 37 488 69 538
Veileder
Fagleder