Personoversikt


Plan byggesak geodata

Ansatte i avdelingen Plan byggesak geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsingeniør 62 48 51 95 958 78 663
Avdelingsingeniør 62 48 52 28
Avdelingsingeniør 62 48 52 31
GIS-koordinator 62 48 52 23 917 40 927
Avdelingsingeniør 62 48 52 30
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 51 94
Besiktiger eiendomsskatt
Tjenesteområdeleder 62 48 52 88 473 10 475
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 52 26
Konsulent 62 48 52 25
Avdelingsingeniør 62 48 51 90
Avdelingsingeniør 62 48 51 97
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 51 93
Besiktiger eiendomsskatt
Avdelingsingeniør 62 48 52 63