Personoversikt


Skole og barnehage - Fåset skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Fåset skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 58 50 975 23 302
Fagarbeider
Fagarbeider 62 48 58 50
Lærer
Pedagogisk leder
Fagarbeider
Fagarbeider 994 66 291 994 66 291
Adjunkt 479 53 258 479 53 258
Styrer 62 48 58 53 975 72 083
Lærer 62 48 58 50 994 30 154
Lærer 62 48 58 50 950 50 632
Lærer 62 48 58 50
Pedagogisk leder
Lærer 62 48 58 50 917 91 642
Rektor 62 48 58 50 474 65 572
Lærer 62 48 58 50
Fagarbeider 62 48 58 50 920 94 294