Personoversikt


Skole og barnehage - Kvikne skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Kvikne skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Rektor 62 48 55 20 909 20 299
Lærer
Styrer 62485525/62485526 479 09 585
Lærer
Førskolelærer 62 48 55 30
Spesialpedagog
Førstesekretær 62 48 55 20 936 40 202
Lærer 920 36 392