Personoversikt


Skole og barnehage - Kvikne skole og barnehage

Ansatte i avdelingen Kvikne skole og barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Lærer
Rektor 62 48 55 20 909 20 299
Lærer
Styrer 62 48 55 26 474 69 693
Lærer
Førskolelærer 62 48 55 30
Spesialpedagog
Førstesekretær 62 48 55 20 936 40 202
Lærer
Lærer 920 36 392