Personoversikt


Skole og barnehage - Tynset barneskole

Ansatte i avdelingen Tynset barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 47 16 60
Lærer 62 48 50 70 470 10 497
Lærer 992 33 244
Adjunkt
Lærer
Lærer
Assistent
Lærer
Lærer
Lærer 62 48 50 70
Assistent
Lærling
Lærer
Lærer 62 48 50 70
Lærer
lærer 970 80 415
Fagarbeider
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Lærer
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Lærer 62 48 50 70
Assistent 62 48 50 89
Lærer 996 23 186
Assistent
Lærer 62 48 67 74 934 11 094
Avdelingsleder Tynset pedagogiske senter 62485890/94 470 10 454
Fagarbeider 930 48 238
Lærer
Lærer 916 99 856
Lærer 915 38 789
Lærer
Lærer
Lærer 993 08 927
Lærer 62 48 14 19 913 46 881
Lærer
Assistent
Lærer 62 48 45 31 907 36 286
Lærer 62 48 45 31 482 34 871
Adjunkt
Skolebibliotekar 62 48 50 80
Lærer
Lærer 975 82 146
Assistent
Lærer
Assistent
Fagarbeider 922 80 250
Assisterende rektor 62 48 50 73 480 58 861
Lærer 62 48 50 70 932 13 496
Assistent 62 48 50 89
Lektor 472 38 899 472 38 899
Lærer 913 58 046
Rektor 62 48 50 72 402 49 499
Adjunkt
Adjunkt
Lærer
Lærer
Førstesekretær/leder SFO 62485070/62485092
Lærer 62 48 41 40 994 87 151
Barnevernpedagog 472 62 149
Vikar
Fagarbeider
Lærer 62 48 58 50 957 39 963
Miljøterapeut 62 48 58 94
Lærer minoritetsspråklige elever
Lærer 976 67 871