Personoversikt


Skole og barnehage - Tynset opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Tynset opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for flerkulturelt arbeid, bosettingsavdelingen 62 48 52 79 458 02 909
Fagleder ved bosetting og introduksjonsavdelingen 62 48 52 83 918 25 506
Lærer 62 48 52 80 958 87 428
Programveileder/ skolerådgiver, introduksjonsavdelingen 62 48 52 84 970 46 644
Utviklingsleder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen 62 48 52 78 416 74 392
Lærer 62 48 52 80 979 69 633
Programveileder ved introduksjonsavdelingen 62 48 52 77 916 21 626
Rektor 62 48 52 76 988 27 942
Lærer
Lærer 62 48 52 80 957 56 971
Lærer 62 48 52 80 476 78 559
Lærer 62 48 52 80 924 86 584
Lærer 62 48 52 80 976 37 974
Sekretær 62 48 52 86 476 75 567