Personoversikt


Skole og barnehage - Tynset opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Tynset opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62 48 52 80 970 07 640
Lærer 62 48 52 80 901 71 447
Koordinator for flerkulturelt arbeid, bosettingsavdelingen 62485279/40027763 400 27 763
Prosjektleder 62 48 52 90 969 13 195
Fagleder ved bosetting og introduksjonsavdelingen 62 48 52 83 918 25 506
Lærer 62 48 52 80 958 87 428
Programveileder/ skolerådgiver, introduksjonsavdelingen 62 48 52 84 970 46 644
Veileder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen 62 48 52 80 486 68 204
Lærer 62 48 52 80
Utviklingsleder ved norsk og samfunnskunnskapsavdelingen 62 48 52 78 416 74 392
Lærer 62 48 52 80 979 69 633
Programveileder ved introduksjonsavdelingen 62 48 52 77 916 21 626
Kantinemedarbeider 954 92 190
Rektor 62 48 52 76 988 27 942
Lærer 62 48 52 80 957 56 971
Miljøarbeider ved bosettingsavdelingen 413 16 271
Lærer 62 48 52 80 476 78 559
Lærer 62 48 52 80 924 86 584
Lærer 62 48 52 80 976 37 974
Sekretær 62 48 52 86 476 75 567