Personoversikt


Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 90 60
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492
Rådgiver 62 48 90 60 477 91 518
Senterpartiet 911 27 984
Rådgiver 62 48 90 60 959 34 392
Rådgiver 62 48 90 60 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 60 477 91 517
Rådgiver 62 48 90 60 906 67 974
Rådgiver 62 48 90 60
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 90 60 419 31 176