Personoversikt


Skole og barnehage - PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen PPT og logopedtjeneste for Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Spesialpedagog/familieterapeut 62 48 50 47
Logoped MNLL 62 48 50 58 916 04 945
Pedagog 62 48 50 55 913 27 947
Spesialpedagog 62 48 50 56 918 67 624
Spesialpedagog/nestleder 62 48 50 57
Spesialpedagog 62 48 50 54 970 73 226
Leder 62 48 50 53 941 70 519
Spesialpedagog 62 48 50 50
Konsulent 62 48 50 00
Spesialpedagog 62 48 50 52 909 86 585
Konsulent 62 48 50 49
Spesialpedagog og logoped MNLL 62 48 50 63 414 54 093
Spesialpedagog 62 48 50 48 907 77 885