Personoversikt


Skole og barnehage - Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 62 48 50 44 958 87 615
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Rådgiver skole 62 48 50 16 481 73 911
Tone Hagen
Konsulent/prosjektleder 62 48 50 40 954 80 117
Rådgiver TATO-skolene 62 48 50 43 957 77 428
Utdanningssjef 62 48 50 42 909 34 774