Personoversikt


Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
479 76 780
Barnevernkonsulent 957 50 276
Miljøarbeider
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Barnevernkonsulent 456 32 265
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Miljøarbeider
Tjenesteområdeleder 62485141/91345586 913 45 586
Barnevernkonsulent 62 48 51 47 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 62 48 51 51 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Avdelingsleder enslige mindreårige 404 31 793
Barnevernkonsulent
Konsulent 62 48 51 40
Klinisk miljøterapeut 400 39 437
Klinisk miljøterapeut/Teamkoordinator enslige mindreårige 62 48 50 00 400 35 455
Miljøarbeider 474 68 285
Barnevernkonsulent 62 48 51 36
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut 474 68 285
Miljøarbeider 40039437/47468283
Miljøterapeut 62 48 51 37 488 69 538
Miljøterapeut, vikar
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387