Personoversikt


Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Familieveileder/Plasstillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 456 32 265 456 32 265
Tjenesteområdeleder 62 48 51 41 913 45 586
Barnevernkonsulent 975 06 256
Barnevernpedagog 481 00 212
Advokat
Barnevernkonsulent 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Konsulent 62 48 51 40 404 31 793
Barnevernkonsulent
Familieveileder/PMTO-Terapaut 62 48 51 47 404 46 504
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 969 48 355
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387