Personoversikt


Skole og barnehage - Tynset barneskole - Tynset pedagogiske senter

Ansatte i avdelingen Tynset pedagogiske senter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
lærer 970 80 415
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Avdelingsleder Tynset pedagogiske senter 62485890/94 470 10 454
Miljøterapeut 62 48 58 94