Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Fagleder
Ordfører SP 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
SP 911 83 680