Personoversikt


Administrasjonsutvalget

Ansatte i avdelingen Administrasjonsutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
918 68 945
Adjunkt m/opprykk 62485261/62485894 905 54 071
909 79 301
Fagleder
992 20 405
Ordfører 62 48 50 12 906 11 252
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
911 83 680
959 73 247