Personoversikt


Partssammensatt utvalg

Ansatte i avdelingen Partssammensatt utvalg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet 481 59 528
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
SV 419 25 092
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Kreftsykepleier/Konstituert avdelingsleder langtidsavdelingen 62485000/62471017 991 07 486
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354
Senterpartiet 911 83 680