Personoversikt


Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder Hovedverneombud 952 88 088
Adjunkt m/opprykk 62485261/62485894 905 54 071
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
480 07 715
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
958 73 975
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354