Personoversikt


Arbeidsmiljøutvalget

Ansatte i avdelingen Arbeidsmiljøutvalget
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder Hovedverneombud 952 88 088
Lærer 62485261/62485894 905 54 071
Spesialhjelpepleier 62 48 50 00
480 07 715
958 73 975
Hovedtillitsvalgt 62 48 52 62 909 20 354