Personoversikt


Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SP 900 20 352
SP 481 59 528
Varaordfører 481 73 911
SV 419 25 092
H 975 01 977
Ordfører SP 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
SP 911 83 680