Personoversikt


Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
Høyre 975 01 977
419 35 072
Leder NAV Nord-Østerdal
MDG 997 99 708