Personoversikt


Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator for flerkulturelt arbeid, bosettingsavdelingen 62485279/40027763 400 27 763
Lærer 62 48 45 70 971 99 142
Lærer 62 48 51 10
Rådgiver/adjunkt
419 35 072