Personoversikt


Internasjonalt råd

Ansatte i avdelingen Internasjonalt råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Medlem fra bosettingsavdelingen 458 02 909
Sekretær i rådet 918 25 506
Lensmann 62 48 14 91
Tjenesteområdeleder Tynset-barnehagene 62 48 50 46 417 49 990
911 36 414
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
Leder 419 35 072
Innvandrerrepresentant 968 78 124
politiker/MDG 997 99 708
Innvandrerrepresentant 998 63 513