Personoversikt


Komite oppvekst

Ansatte i avdelingen Komite oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 32 910
482 18 044
419 25 092
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
Kokk 62 48 41 93 936 95 919