Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 900 20 352
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492
Senterpartiet 911 27 984
Senterpartiet 913 96 369
Senterpartiet 917 02 886
Høyre 488 86 755
Senterpartiet 913 29 932
Senterpartiet 481 59 528
Senterpartiet 482 18 044
Venstre 450 05 840
Varaordfører Arbeiderpartiet 481 73 911
Tone Hagen
SV 419 25 092
Arbeiderpartiet 996 05 250
Senterpartiet 416 13 812
Arbeiderpartiet 911 36 414
Arbeiderpartiet 909 56 682
Medlem fra lokalt næringsliv 975 01 977
SV 907 93 336
Senterpartiet 958 73 975
Ordfører Senterpartiet 62 48 50 12 906 11 252
Merete Myhre Moen
Senterpartiet 482 97 446
Arbeiderpartiet 477 04 204
Senterpartiet 918 94 180
Senterpartiet 979 76 187
Arbeiderpartiet 971 81 151
politiker/MDG 997 99 708
Senterpartiet 911 83 680
Venstre (permisjon til 31.12.21) 951 50 313
Pensjonistpartiet 901 23 471