Personoversikt


Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 20 352
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
915 32 910
957 33 688
911 27 984
951 32 910
917 02 886
Politiker (V) 62 48 51 94 454 05 458
482 18 044
Assisterende rektor 62 48 51 13 481 73 911
918 68 945
419 25 092
909 79 301
480 07 715
Konsulent Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 88 901 09 448
958 73 975
992 20 405
Ordfører 62 48 50 12 906 11 252
Kokk 62 48 41 93 936 95 919
958 14 425
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
Lærer 62 48 51 10 997 99 708
971 12 108
911 83 680
959 73 247
901 23 471