Personoversikt


Utvalg kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Utvalg kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 917 02 886
Venstre 450 05 840
Senterpartiet 416 13 812
Arbeiderpartiet 911 36 414
Arbeiderpartiet 909 56 682
Venstre (permisjon til 31.12.21) 951 50 313