Personoversikt


Komite kultur og idrett

Ansatte i avdelingen Komite kultur og idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 32 910
957 33 688
Politiker (V) 62 48 51 94 454 05 458
958 73 975
Spesialsykepleier 62 48 50 00 970 80 367