Personoversikt


Komite miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Komite miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
900 20 352
Geriatrisk sykepleier 62 48 50 00 995 25 102
917 02 886
Lærer 62 48 51 10 997 99 708