Personoversikt


Komite miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Komite miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 980 99 492
Senterpartiet 913 96 369
Senterpartiet 913 29 932
Arbeiderpartiet 908 11 598
Arbeiderpartiet (PERMISJON) 477 04 204
politiker/MDG 997 99 708