Personoversikt


Utvalg miljø, landbruk og teknisk

Ansatte i avdelingen Utvalg miljø, landbruk og teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Senterpartiet 913 96 369
Senterpartiet 913 29 932
Arbeiderpartiet 477 04 204
politiker/MDG 997 99 708