Personoversikt


Komite pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Komite pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984
958 14 425
Sykepleier 62 48 50 00 979 76 187
971 12 108
901 23 471