Personoversikt


Utvalg pleie, omsorg, helse og sosial

Ansatte i avdelingen Utvalg pleie, omsorg, helse og sosial
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeiderpartiet 996 05 250
SV 907 93 336
Senterpartiet 958 73 975
Senterpartiet 979 76 187
Pensjonistpartiet 901 23 471