Personoversikt


Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
911 27 984
Politiker (V) 62 48 51 94 454 05 458
911 89 283
Lærer 62 48 52 80 979 69 633
901 03 016