Personoversikt


Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Rådet for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Administrasjonssekretær i rådet 62 48 58 82
Senterpartiet permisjon til 30.06.22 980 99 492
Arbeiderpartiet 996 05 250
Leder i rådet 481 40 245
Brukerrepresentant 909 22 771