Personoversikt


De unges råd

Ansatte i avdelingen De unges råd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson Tynset kommune 62 48 50 14 920 63 308
Medlem, Tynset ungdomsskole
Nestleder, Kvikne skole
Medlem, Tynset ungdomsskole
Leder
Medlem, Kvikne skole