Personoversikt


Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lege
helsesykepleier 62 48 51 54 488 93 869
Lege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Lege
Erfaringskonsulent
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Helsesykepleier/Avdelingsleder 62 48 51 53 970 92 012
Lege
helsesykepleier
Lege
Ergoterapeut
Sykepleier 62 48 51 73
Student
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
Psykolog 994 56 686
Terapeut 62 47 10 88 404 19 118
Tjenesteområdeleder Helsetjenesten 62 48 51 02 901 09 448
Lege
Aktivitør 62 47 10 90
Lege
Fysioterapeut
helsesykepleier 62485152\91313271 913 13 271
Fysioterapeut
Sykepleier
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Lege
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Sykepleier
Lege
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor)
Fysioterapeut 969 46 310
Jordmor
helsesykepleier 62 48 51 55
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Sykepleier/Rus-avhengighet-psykiske lidelser 62 47 10 82 916 37 921
Fastlege 62 48 51 60