Personoversikt


Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Erfaringskonsulent
helsesykepleier 62 48 51 54 488 93 869
Lege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Kommunelege/lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Avdelingsleder helsestasjon 62 48 51 53 970 92 012
helsesykepleier
Lege
Ergoterapeut
Sykepleier 62 48 51 73
Student
Avdelingsleder psykiatri- og rustjenesten 62 47 10 89 414 57 263
Turnuslege
Spesialsykepleier 62 48 51 50 479 76 054
Lege 62 48 51 60
Konsulent 62 47 10 88 901 09 448
Lege
Aktivitør 62 47 10 90
Lege
Fysioterapeut
helsesykepleier 62485152\91313271 913 13 271
Erfaringskonsulent
Fysioterapeut
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Turnuslege
Ergoterapeut 62 47 10 90
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Sykepleier
Tjenesteområdeleder/kommuneoverlege 62 48 51 02
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor) 62483758(legevaktskontorkunonsdag)
Fagleder/ Systemkoordinator for individuell plan 62 48 51 04 901 47 166
Jordmor
Lege 62 48 51 60
helsesykepleier 62 48 51 55
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Sykepleier/Rus-avhengighet-psykiske lidelser 62 47 10 82 916 37 921
Fastlege 62 48 51 60