Personoversikt


Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 479 76 054
Lege
Psykiatrisk sykepleier/helsesykepleier 916 37 921
helsesykepleier 488 93 869
Kommuneoverlege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Lege
Lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Spesialsykepleier
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder legekontoret 62 48 51 60 488 94 720
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Lege
Ergoterapeut 969 42 405
Sykepleier 62 48 51 73
Student
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
Student
Psykiatrisk sykepleier
Psykolog 994 56 686
Terapeut 62 47 10 88 404 19 118
Erfaringskonsulent 452 23 675
Aktivitør 62 47 10 90
Interkommunal fag- og utviklingskoordinator 957 75 252
Fysioterapeut 458 78 285 458 78 285
helsesykepleier 913 13 271
Erfaringskonsulent 906 67 970
Fysioterapeut
Sykepleier
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Turnuslege 62 48 51 60
LIS1
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor)
Jordmor 477 98 853
Helsesykepleier 488 93 870
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Fysioterapeut Student
Ergoterapeut 62 47 10 90
Fastlege 62 48 51 60