Personoversikt


Helse og omsorg - Helsetjenesten

Ansatte i avdelingen Helsetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 479 76 054
Sykepleier 62 47 10 20 918 64 869
Lege
Lis 1 62 48 51 60
Helseseykepleier 457 23 245
helsesykepleier 488 93 869
Kommuneoverlege 62 48 51 60
Fysioterapeut
Lege 62 48 51 60
Lege 62 48 51 60
Avdelingsleder 62 47 10 84 479 74 262
Sykepleier 474 85 107
Helsesekretær 62 48 51 60
Lege
Sykepleier
Sykepleier 62 48 51 73
Lege 62 48 51 60
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Helsesøster 62 48 50 00 479 76 054
Lege 980 50 224
Ergoterapeut 969 42 405
Sykepleier 62 48 51 73
Assistent
Lege
Lege
Psykiatrisk sykepleier
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset 994 56 686
Terapeut 62 47 10 88 404 19 118
Erfaringskonsulent 452 23 675
Sykepleierstudent
Avdelingsleder Psykisk Helsetjeneste 62 47 10 89 414 57 263
Aktivitør 62 47 10 90
Fysioterapistudent
Fysioterapeut 458 78 285 458 78 285
helsesykepleier 913 13 271
Erfaringskonsulent 906 67 970
Fysioterapeut
Ergoterapeut 62 47 10 85 488 68 482
Aktivitør 62 47 10 26
Ergoterapeut 969 42 405
Psykiatrisk sykepleier 62 47 10 86 488 94 715
Jordmor 62 48 50 00 477 98 853
Helsesekretær, legekontoret 62 48 51 60
Lege
Turnuslege 62 48 51 60
Helsefagarbeider 969 45 932 969 45 932
Lege 62 48 51 60
Lege 62 48 51 60
Lege 62 48 51 60
Sykepleier 62485164(legekontor)
Jordmor 477 98 853
Assistent 62 48 51 60
Helsesykepleier 488 93 870
Kommunelege/lege 62 48 51 60
Fysioterapeut 458 78 285
Avdelingsleder 62 48 51 60
Ergoterapeut 62 47 10 90
Lege
Spesialsykepleier 62 47 10 82 477 85 541
Fastlege 62 48 51 60