Personoversikt


Helse og omsorg - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 479 76 054
Helseseykepleier 457 23 245
helsesykepleier 488 93 869
Sykepleier 474 85 107
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Helsesøster 62 48 50 00 479 76 054
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset 994 56 686
helsesykepleier 913 13 271
Jordmor 477 98 853
Helsesykepleier 488 93 870