Personoversikt


Helse og omsorg - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
helsesykepleier 488 93 869
Sykepleier 474 85 107
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Psykolog 994 56 686
helsesykepleier 913 13 271
Jordmor 477 98 853
helsesykepleier 488 93 870