Personoversikt


Helse og omsorg - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
helsesykepleier 488 93 869
Sykepleier 474 85 107
Helsesykepleier/Avdelingsleder 970 92 012
Kommunepsykolog Folldal - Alvdal - Rendalen - Tolga - Tynset 994 56 686
helsesykepleier 913 13 271
Jordmor 477 98 853
Helsesykepleier 488 93 870