Fristen for å søke barnehageplass for barnehageåret 2024/2025 er 1. mars 2024.

Ledige kommunale boligtomter