Kommunale veier

Veier og gatelys

Tynset kommune har til sammen 39,4 km kommunale veier (inkl. gang-/sykkelveier). I tillegg er det 26 560 m² med plasser som vedlikeholdes.

 

Gatelys

Tynset kommune har 1237 gatelyspunkt, av disse har 1071 led-armaturer. Defekte pærer eller armaturer som er defekte i gatelysanleggene skiftes i løpet av høsten slik at alle lys er i orden til vinteren.

Alle lys styres av astrour og slås på kl. 06.00 og slukker kl. 24.00

På hovedveger og gang- og sykkelveger er lysene tent hele natten.

 

  

Brøyting og strøing

Brøyting blir satt i gang ved 10 cm (tørr snø) snøfall, og normalt skal alle veier være brøytet innen ett døgn. Brøyting skjer i hovedsak innenfor vanlig arbeidstid. Ved snøfall utenfor vanlig arbeidstid vil ikke brøyting bli satt i gang før etter 15-20 cm (tørr snø) snøfall.

Ved glatt føre vil det kun bli strødd på spesielt vanskelige punkter. Gang-/sykkelveier vil bli prioritert ved brøyting og strøing. Tette stikkrenner vil bli tint opp i løpet av ett døgn.

 

Kontakt

Stein Jordet
Leder
E-post
Telefon 99 46 24 11
Mobil 99 46 24 11

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958