Kommunale veier

Veier og gatelys

Tynset kommune har til sammen 39,4 km kommunale veier (inkl. gang-/sykkelveier). I tillegg er det 26 560 m² med plasser som vedlikeholdes.

 

Gatelys

Gatelysene er tent i perioden 15.08. – 15.04. fram til kl. 24.00.

Det gjennomføres en hovedreparasjon hver høst. Gjennom sesongen gjøres det kun utskifting av mørke pærer dersom det er flere sammenhengende pærer som er mørke, eller lyspunktet vurderes å ha en viktig funksjon trafikksikkerhetsmessig.

Brøyting og strøing

Brøyting blir satt i gang ved 10 cm (tørr snø) snøfall, og normalt skal alle veier være brøytet innen ett døgn. Brøyting skjer i hovedsak innenfor vanlig arbeidstid. Ved snøfall utenfor vanlig arbeidstid vil ikke brøyting bli satt i gang før etter 15-20 cm (tørr snø) snøfall.

Ved glatt føre vil det kun bli strødd på spesielt vanskelige punkter. Gang-/sykkelveier vil bli prioritert ved brøyting og strøing. Tette stikkrenner vil bli tint opp i løpet av ett døgn.

 

Kontakt

Stein Jordet
Avdelingsleder
E-post
Telefon 99 46 24 11
Mobil 99 46 24 11

Adresse

Adresse:

Tynset kommune

Torvgata 1
2500 Tynset

Org.nr.: 940837685
Kommunenummer: 3427
Bankkonto: 1813 52 30444
Bankkonto innbetaling faktura:
1813 52 30266
VIPPS: 518958