VALG 2021

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Ved stortingsvalg og sametingsvalg velges representanter til storting og sameting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

 

Valgdagen er mandag 13. september. I noen kommuner kan du også stemme søndag 12. september.

Stemmerett og manntall

Du har stemmerett til stortingsvalget dersom du er

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.
Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet i Tynset skal så snart det er mulig, og til og med valgdagen, legges ut til ettersyn på følgende steder:                                     
Holmen (alle kretser + samemanntallet): Rådhuset, servicetorget
Tylldalen: Matkroken, Tylldalen
Kvikne: Coop Marked, Kvikne

Les mer om stemmerett og manntall

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall. Skal du stå i Sametingets valgmanntall må du registrere deg selv. Du kan ikke registrere andre og andre kan ikke registrere deg. Les mer om valg til Sametinget

Tidligstemmegivning og forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 10. september. Husk legitimasjon!

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.
Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.
Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra.

Sametingsvalget - kun forhåndsstemmegivning i Tynset.
Om du bor i en kommune som har færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall, så kan du bare avgi forhåndsstemme. Valgkortet vil fortelle deg om du må forhåndsstemme og hvor stemmegivningen skal sendes. Tynset kommune har færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall.

Tidligstemmegivning

Hvis du verken kan stemme på valgdagen(e) eller i tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivningen kan du tidligstemme fra 1. juli  til 9. august.

Du behøver ikke å tidligstemme i den kommunen du bor i. Du må selv kontakte den kommunen du vil tidligstemme i og avtale når og hvor du kan komme og stemme. For Tynset kommune kontakter du på epost til postmottak@tynset.kommune.no eller på telefon 62 48 50 00.

Det er ikke sikkert at du vil få tidligstemme samme dag. Tidligstemmer du i en "fremmed" kommune vil stemmen din bli sendt til den kommunen der du er manntallsført.

Stemmesedlene vil på dette tidspunktet ikke være klare, så det vil bare være mulig å stemme på parti. Det betyr at du ikke kan gjøre endringer på stemmeseddelen

I Tynset kan forhåndsstemmer mottas ved følgende steder:
Servicetorget, rådhuset: 1. juli–10. september, i åpningstiden
Lørdag 4. september kl. 11.00–14.00
Torsdag 9. september til kl. 20.00

Nord-Østerdal vgs.: Fredag 3. september kl. 11.00–13.00

Institusjonsstemmegivning:
Sykehuset Innlandet, Tynset: Tirsdag 7. september
Enan, Kvikne: Onsdag 8. september
Tjønnmosenteret og Furumoen: Torsdag 9. september

Ved stortingsvalget 2021 er fristen for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming), forhåndsstemmegivning, fastsatt sentralt:
Frist for å søke ambulerende: Fredag 10. september kl. 10.00

Les mer om forhåndsstemmegivning

 

Valgkort

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Stemme på valgdagen/valgtinget - stemmelokaler og åpningstider

Valgdagen er mandag 13. september. I noen kommuner kan du også stemme søndag 12. september. Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret.

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato
Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men dersom du gjør det vil det gå raskere i valglokalet.

Husk at dersom du lurer på noe når du er i valglokalet kan du spørre en valgfunksjonær.

Stemmesteder og åpningstider på valgtinget/valgdagene i Tynset:
Holmen krets, Smea i kulturhuset: Søndag 12. september kl. 12.00–18.00 og mandag 13. september kl. 09.00–19.00                                                                      Tylldalen krets, Samfunnshuset (restaurant): Mandag 13. september kl. 12.00–18.00
Kvikne krets, Kvikne skole og barnehage: Mandag 13. september kl. 12.00–18.00                                                                

Ved stortingsvalget 2021 er fristen for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) på valgtinget fastsatt sentralt:
Frist for å søke ambulerende: Mandag 13. september kl. 10.00

Valglister i Hedmark og Oppland

Fylkesvalgstyret har godkjent 19 valglister i Hedmark og 19 valglister i Oppland. 
Hedmark og Oppland er to ulike valgdistrikt ved stortingsvalget 2021.

Valglister Hedmark og Oppland

Valgstyrets medlemmer og kontaktpersoner valg

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og har ansvar for gjennomføringen av valget i kommunen.

Valgstyre i Tynset ved stortingsvalget 2021:

 • Merete Myhre Moen – leder
 • Tone Hagen – nestleder
 • Britt Sæter Grue
 • Stein Stein Tronsmoen
 • Per Ivar Barmoen
 • Erland Horten
 • Jan Erik Larsen

Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Valgansvarlige/kontaktpersoner i Tynset:
Morten B. Often, epost til morten.often@tynset.kommune.no eller mob. 920 63 308
Tone Bergfall, epost til tone.bergfall@tynset.kommune.no eller mob. 400 64 115

Stemmestyremedlemmer

Stemmestyrene er oppnevnt av valgstyret og har ansvar for å administrere stemmegivningen på et stemmested.
Kandidater som er oppført på valglister til det aktuelle valget kan ikke tjenestegjøre som stemmestyremedlem, stemmemottaker eller valgfunksjonær.

Valgstyret i Tynset oppnevnte stemmestyremedlemmer i møte 20. mai 2021:

Stemmestyrer ved stortingsvalget 2021:
Krets Tylldalen:
Roar Moen (leder)
Else Magni Horten (nestleder)
Ståle Reiten
Vigdis Fiskvik

Krets Holmen:
Oddbjørn Flatgård (leder)
Hanne Harsjøen (nestleder)
Mariann Hagen
Britt Vangen Sandvold
Åse Ingrid Motrøen
Wenche T. Brovold
May Wenche Høistad
Sigurd Stølan
Saleeban Abby Gedi
Heidi Baar
Amar Fadiaw Niang
Anders Nyaas
Per John Valle
Olav Urset Østigård
Kim Van Thi Tran
Vemund Ellingsson Røe
Suraya Tadjik

Krets Kvikne:
Stein Grue (leder)
Eli Estensgård (nestleder)
Ine Strædet Stai
Kristoffer Sørensen

Valggjennomføring i pandemi

Lovendringer for trygt valg i pandemien

Stortingsvalget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Det er derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven.

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at kommunene kan gjennomføre valget på en trygg og god måte. Dette gjelder også dersom velgere og valgmedarbeidere er syke eller sitter i karantene. Endringene sikrer samtidig at velgere i isolasjon og karantene kan stemme ved valget.

En smittevernveileder er utarbeidet for å samsvare med de vedtatte midlertidige lovendringene.

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Smittevernveileder

Frist for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Forhåndsstemmegivning: Fredag 10. september kl. 10.00
Stemmegivning på valgdagen: Mandag 13. september kl. 10.00

Aktuelle lenker for valget 2021