Kommunekart og andre kartløsninger

Grunnleggende om kommunekart
Kommunekart er en kartløsning som inneholder en rekke ulike typer data, deriblant grunnkart, arealplaner og adresse-, bygnings- og eiendomsdata. Løsningen er såkalt responsiv og kan brukes på både PC/Mac, nettbrett og mobil.