Andre kartløsninger

Andre kartløsninger på WEB

Kartløsning Beskrivelse Link
NVDB NVDB-nasjonal vegdatabank. I regi av Statens vegvesen er det  utviklet en nasjonal vegdatabank - NVDB. Databasen og informasjonssystemet inneholder vegnett fra Kartverket, men inneholder også mange former for veifaglig informasjon som f.eks trafikkdata (ÅDT), veigdekke, trafikkulykker, skred mot veg. Klikk her
Kart i skolen Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finnder du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. Klikk her
Visveg En kartløsning fra Statens vegvesen der man kan planlegge en kjørerute fra A til Å. Klikk her
Norge i bilder På denne portalen kan du få opp de siste flybilder (ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag. Klikk her
Se eiendom Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister. Klikk her
Gårdskart   Klikk her