Andre kartløsninger

Andre kartløsninger på WEB

Kartløsning Beskrivelse
NVDB NVDB-nasjonal vegdatabank. I regi av Statens vegvesen er det  utviklet en nasjonal vegdatabank - NVDB. Databasen og informasjonssystemet inneholder vegnett fra Kartverket, men inneholder også mange former for veifaglig informasjon som f.eks trafikkdata (ÅDT), veigdekke, trafikkulykker, skred mot veg.
Gå til NVBD-nasjonal vegdatabank
Kart i skolen Kart i skolen er et gratis webatlas som tilbyr oppdaterte norske kart. I tillegg til grunnkart finnder du temakart egnet for bruk i mange fag. Du finner data fra mange offentlige etater, forskningsmiljøer og data spesielt tilrettelagt for skolen. Det er også utviklet undervisningsopplegg som bruker dagsaktuelle data. 
Gå til kart i skolen
Norge i bilder På denne portalen kan du få opp de siste flybilder (ortofoto) over hele landet. Det er muligheter for å søke på adresser for et raskt oppslag.
Gå til Norge i bilder
Se eiendom Se eiendom er Statens kartverks nettløsning for å vise informasjon fra matrikkelen - Norges offisielle eiendomsregister. 
Gå til Se eiendom
Gårdskart Gå til Gårdskart