Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek er et tilbud som gir deg tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid, fra 10-21 alle dager. Biblioteket vil fortsatt være betjent i vanlige åpningstider, utenom disse tidene er det selvbetjening. 

Hvordan få tilgang til meråpent bibliotek

 • du må skrive en kontrakt med biblioteket
 • du må være over 18 år, og tilgangen er personlig

På meråpent bibliotek kan du:

 • lese aviser og tidsskrifter
 • bruke leseplasser og lesesal til gruppearbeid og studier
 • bruke bibliotekets PC'er. Det er ikke mulig å ta utskrifter.
 • låne, levere og hente reserverte bøker på selvbetjeningsautomaten. Bestilte bøker har hentenummer, nummer står på hentemelding (SMS eller brev)

Informasjon for deg som vil benytte deg av tilbudet

 • et meråpent bibliotek er bygget på tillit mellom alle som bruker det
 • tilgangen er personlig. Du kan ikke ta med deg andre inn, unntaket er at foreldre og foresatte kan ta med seg barn.
 • du får adgang ved å lese av kort på kortleser ved hovedinngangen til Kulturhuset og ved inngangsdøra til biblioteket og taste din PIN-kode.
 • biblioteklokalene er videoovervåket. Videoovervåkningen er av hensyn til din sikkerhet, og for å beskytte bibliotekets inventar og utstyr.
 • før biblioteket stenger vil det gis beskjed over høyttaleranlegget. Du må være ute før kl 21.
 • ta vare på biblioteket vårt! Hærverk og misbruk kan føre til utestengelse.

Velkommen som bruker på meråpent bibliotek!