Formannskapets medlemmer

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. 

Formannskapets medlemmer

Medlemmer

 

Navn Tittel Mobil E-post
Moen, Merete
Myhre
ordfører
SP
906 11 252 E-post
Hagen,
Tone

varaordfører
AP

481 73 911 E-post
Tronsmoen,
Stein
SP 911 83 680 E-post
Hansæl, Per
Hermann K
SP 918 68 945 E-post
Hylen,
Terje
H 909 79 301 E-post
Wang,
Margit
SV 959 73 247 E-post
Moen, Berit
Nordseth
uavhengig 992 20 405 E-post