Formannskapets medlemmer

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. 

Medlemmer

 

Navn Tittel Mobil E-post
Moen, Merete
Myhre
ordfører
SP
906 11 252 E-post
Hagen,
Tone

varaordfører
AP

481 73 911 E-post
Grue, Britt
Sæter
SP 481 59 528 E-post
Tronsmoen,
Stein
SP 911 83 680 E-post
Barmoen,
Per Ivar
SP 909 20 352 E-post
Larsen,
Jan Erik
H 975 01 977 E-post
Horten,
Erland
SV 419 25 092 E-post