Formannskapets medlemmer

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. 

Medlemmer

 

Navn/parti/telefon/e-post
Merete Myhre Moen - Ordfører SP - Tlf.: 906 11 252
Send e-post til merete.myhre.moen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Tone Hagen - Varaordfører AP - Tlf.: 481 73 911
Send e-post til tone.hagen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Britt Grue Sæter - SP - Tlf.: 481 59 528
Send e-post til britt.sater.grue@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Stein Tronsmoen - SP - Tlf.: 911 83 680
Send e-post til stein.tronsmoen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Per Ivar Barmoen- SP - Tlf.: 909 20 352
Send e-post til per.ivar.barmoen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Jan Erik Larsen - H - Tlf.: 975 01 977
Send e-post til jan.erik.larsen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Erland Horten - SV - Tlf.: 419 25 092
Send e-post til erland.horten@tynset.kommune.no