Formannskapets medlemmer

Formannskapet består av 7 medlemmer valgt blant kommunestyrets medlemmer. 

Medlemmer

 

Navn/parti/telefon/e-post
Merete Myhre Moen - Ordfører SP - Tlf.: 906 11 252
Send e-post til merete.myhre.moen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Stein Tronsmoen - SP - Tlf.: 906 11 252
Send e-post til stein.tronsmoen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Erik Aaen - SP - Tlf.: 948 77 179
Send e-post til erik.aaen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Tone Hagen - Varaordfører AP - Tlf.: 481 73 911
Send e-post til tone.hagen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Margrete Rusten - AP - Tlf.: 936 86 032
Send e-post til margrete.rusten@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Jan Erik Larsen - H - Tlf.: 975 01 977
Send e-post til jan.erik.larsen@tynset.kommune.no
Navn/parti/telefon/e-post
Jostein Sivertsen - H -Tlf.: 402 49 499
Send e-post til jostein.sivertsen@tynset.kommune.no