Demensomsorg

Kjenner du noen som glemmer? 

Kjenner du noen som opplever noe av følgende: 

- glemmer nylige hendelser

- gjentar historier

- forvirret i forhold til tid og sted

- problemer med å kjenne igjen folk

- glemmer innlærte ferdigheter

- personlighetsforandringer, eks mistenksomhet

- svekket dømmekraft

- problemer med å klare seg i hverdagen

- problemer med å finne de riktige ordene

- tiltaksløshet, tilbaketrekking

Hvis en mistenker en demenssykdom er det viktig med utredning, slik at man kan utelukke eventuelle andre årsaker til symptomene. Det er viktig med tidlig diagnostisering for å kunne iverksette relevante tiltak til riktig tid. Tiltakene kan fremme mestring av sykdommen og gjøre hverdagen lettere for den enkelte og deres pårørende.

Hukommelsesteam er en del av kommunens tilbud for hjemmeboende personer som begynner å få utfordringer med dagliglivets aktiviteter. Målet er å hjelpe enkeltpersoner og deres familier der det er mistanke om begynnende demens.

Telefon hukommelsesteam: 940 28 077, onsdager kl. 12.00-13.30

Hukommelsesteam kan tilby: 

- hjemmebesøk for kartlegging og tilrettelegging

- samtaler med pasient og pårørende

- hjelpemidler som støtter hukommelsen og bidrar til økt sikkerhet

- informasjon, råd og veiledning

Hukommelsesteam samarbeider med fastlegene om utredning og kartlegging.

Hvem kan ta kontakt med oss? 

- enkeltpersoner

- helsepersonell i kommunen

- fastleger

Gå til demensplan (PDF, 907 kB)